Библиофилия,библиотафофилия,библиомания

Библиофилия – тематично или безсистемно колекциониране на книги, най-често редки и ценни. Едно от най-разпространените направления. Част от Пресофилията.

Библиотафофилия – притежание на библиотеки, които са затворени за други лица и изследователска работа. От гръцката дума “тафос” – гроб.

Библиомания /гр. “мания” – лудост/– силна страст към събиране на книги, особено редки и старопечатни {START_COUNTER}