Бонистика

Бонистика – колекциониране на хартиени парични знаци, като източник на сведения за икономическата и политическата история на държавата.{START_COUNTER}