Ботаника, Бриология

Ботаника /гр./ - наука за растенията. Събирането на растения е старо колкото и човешката цивилизация, но писмени сведения ни напомнят за хербариите на Аристотел, Сенека и др.

   - през 18 век между европейските аристократи се разпространява модата на т. н. “дървени библиотеки”. Бароните и графовете поръчвали за своите кунсткамери книги за различните дървета. Книгата представлявала кутия от съответната дървесина, на гърба е имало надпис на името на дървото на латински и на немски, а вътре в кутията слагали семена, плодове, листа и др. свързано с дадено дърво.

Бриология  /гр.bryon -мъх и logos -учение/ - отдел на ботаниката, наука за мъховете. Най-северната ботаническа градина на Колския полуостров притежава уникална колекция от мъхове.  Кол-рите на мъхове се увеличават, защото те са добри индикатори  на екологичното състояние на природата.

полския биолог Пьотър Линевски направил тригодишна обиколка на света с велосипед, като е сменил осем возила, научил четири езика, намерил си съпруга и не платил нито една глоба. През целия път събирал мъх от разни краища на планетата, който, след като бъде изследвано съдържанието на тежките метали, ще помогне да се състави карта за замърсяването на околната среда{START_COUNTER}