Гарбология

Гарбология /анг. garbаge - боклук/ - раздел на археологията, изучаващ боклуците на древни градове и селища. Основава го антрополога Уилям Рътджи през 60-те години при разкопките на маите. Днес това е цяла наука с много дисциплини. В наше време боклуците на популярни хора, най-вече на артисти и музиканти, се обработват  от феновете им с цел намиране на предмети за колекциониране /от козметика до лични вещи/.{START_COUNTER}