Постерофилия, Пресофилия

Постерофилия  - колекциониране на постери и афиши.Спада към направлението Рекламофилия.

Пресофилия – колекциониране на периодични /вестници, списания, фензини/ и непериодични издания, книги, брошури, изрезки от вестници и списания, обединени от обща тема.

Във Франция терминът се отнася за направлението колекциониране на ютии.{START_COUNTER}