Филмотека , Филогамия, Филофония

Филмотека /филм и гр.”теке” - кутия, хранилище/– сбирка на подредени в определен ред  филми, поместени в специално хранилище.

Филогамия – колекциониране на обвивките на дъвките. В Прага в Клуба на колекционерите има секция на филогамистите. Най-голяма колекция на обвивки има Зденек Писаржски – над 7 000 екземпляра, в който има стотици от раздели фауна и флора. 

Филофония/гр.”фон” –звук/ - целенасочено, системно колекциониране на звукозаписи /музикални, литературни, документални и др./ на различни произведения – по-рано на грамофонни плочи, а днес аудиокасети и СД-дискове. Самата сбирка се нарича Фонотека.
{START_COUNTER}