Филумения

Филумения /гр.”филия” – обич и лат.”lumen” – светлина/ - колекциониране на етикети от кибритените кутии и самите кутии. Терминът е предложен от председателката на британското дружество на колекционерите на кибрите-ни етикети Маджори Еванс, която е имала 35 000 етикета. Подобно на
филателните колекции и във филуменията се изграждат хронологични,
тематични и др. колекции. Само по темата “Космос” в СССР през периода
1957-1990 г. са произведени над 700 вида кибрити, като повечето са
стандартни издания с масов тираж, а една част художествени, т.н. пода-
ръчни комплекти.{START_COUNTER}